סיפור המותג

סינדיאנת הגליל פועלת לשינוי חברתי באמצעות חיבור בין נשים ערביות ויהודיותאשר מפיקות יחד שמן זית
איכותי. העמותה שואבת את השראתה מעץ הזית המהווה סמל לשורשיות, לאהבת הטבע והאדם, ומעץ הס
ינדיאן( בערבית: עץ האלון( המסמל חוסן. נשות סינדיאנה מגדלות, מוסקות, אורזות ומשווקות שמן זית איכותי
ועטור פרסים. סינדיאנת הגליל פועלת על פי עקרונות סחר-הוגן וחברה בארגון WFTO – ארגון בינלאומי
של סולידריות ותמיכה, המקשר בין חקלאים במדינות עניות לצרכנים במדינות מפותחות. כל רווחי העמותה
מושקעים בטיפוח מיזמים חברתיים, בהעצמה וביצירת מקומות תעסוקה לנשים, לטובת עתיד משותף למען
ילדינו ולמען הדורות הבאים.

כותרת גלריה


Only text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph

text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph text paragraph