פרוייקטים

סינדיאנה היא חלוצה בתחום חקלאות אורגנית ובת קיימא. אנו משקיעות בלימוד והנגשה של מערכות הידרופונית לנשים ערביות ובפיתוח מטעי זיתים מסורתיים, והפיכתם למטעי זיתים אורגניים על פי עקרונות סחר הוגן.

את השם שלנו קיבלנו דווקא מעץ האלון (סינדיאן בערבית) המסמל חוסן ויציבות.

סינדיאנת הגליל חברה בארגון סחר הוגן העולמי, והיחידה בישראל המוכרת כיצרנית סחר הוגן. כל רווחי העמותה מושקעים בטיפוח מיזמים חברתיים, קידום חקלאות ברת קיימא, העצמת נשים ערביות, ויצירת גשר בין קהילות, למען בניה של חברה דמוקרטית ושוויונית.