אישורים ותעודות

מועצת הזית- תו איכותארגון המגדלים האורגניםLORG PPIS E Rabbanut Naharya logo 23
אישור סחר הוגן IMOסינדיאנת הגליל חברה בארגון הסחר ההוגן העולמיאישור מקסימלי 5 עלים