אישורים ותעודות

מועצת הזית- תו איכות ארגון המגדלים האורגנים כשרותאישור סחר הוגן IMO סינדיאנת הגליל חברה בארגון הסחר ההוגן העולמיאישור פיקוח אורגני אגריאוראישור מקסימלי 5 עלים